NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

Breddeaktiviteter

Stutsborg lægger stor vægt på bredden og breddearbejdet er i meget stor fokus, der arbejdes derfor også dagligt på at bruge og indarbejde elementer fra DRFs breddeaktiviteter i både undervisningen og vores omgang med hinanden og hestene.
Vi vil gerne arbejde på at skabe holdånd, gode sociale relationer, venskaber på kryds og tværs, samt gode forhold for både medlemmerne og hestene på stedet.

Derfor har vi også en breddeansvarlig som sammen med personalet og bestyrelsen sikre at vi hele tiden arbejder på at overholde dette værdigrundlag.

Der udbydes derfor ved de fleste af vores stævner mindst en breddeklasser, f.eks. par de deux, på vores ridelejre afholdes der som min. ponylege og orienteringsridning i konkurrenceform.


Stutsborg Rideklub er breddecertificert i forhold til Dansk RideForbunds krav til breddecertificering se DRFs hjemmeside
 
I den daglige undervisning indgår der løbende elementer af breddeaktiviteterne.
I vinterhalvåret rides der balanceøvelser og ponylege, dressur og spring, som faste undervisningspunkter. Derudover bruges der trec og agility øvelser, samt kvardrilleridning på alle hold. Til stævner udbydes der par de deux. Vi bruger altid elementer fra breddeaktiviteterne som grundlag for vores arrangementer.

Der arbejdes aldersrelateret og med andre lege bruges på holdene for de yngste.

I undervisningen indgår der teori fra DRFs intromærker og ryttermærke 1 og 2, så medlemmerne klædes bedst muligt på til at omgås hestene på en sikker og tryg måde også for hestene. Der afholdes opsadlingskurser for de mindste/ nyeste ryttere.

I sommerhalvåret rides der ca. hver anden undervisningsgang i naturen, dette gælder også for alle hold.
Enten rider underviserne med og underviser undervejs, eller på begynderholdene gå/løber underviserne med og sikre at der undervises undervejs.

På vores hensynstagene og handicaphold leges der meget og særligt øvelser fra trec og agility bruges meget i samarbejde med balanceskabende øvelser.

På de årlige ridelejre bruges breddeaktiviteterne rigtig meget og er grundlaget for meget af undervisningstiden. Her undervises også i strigling, og vedligehold af sadletøjet. Den sidste undervisningsgang i december rides der altid julelege.

I årets løb afholder vi en række kurser og andre aktiviteter med det formål at skabe sammenhold og god klubånd. Alle er velkommende til disse aktiviteter.

Under udvalgenes arbejdsopgaver er breddeudvalgets opgaver også beskrevet.
Under menu punktet rideskole vises der video hvor der bl.a. rides kvadrille, ligesom der rundt om på hjemmeside er mange billeder fra undervisning og konkurrencer i breddeaktiviteter

Instagram@strkrideklub