NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

Klubben er d.18. februar 2014 og senere retificeret blevet miljøcertificeret i DRF.

Derfor har vi også brug for din hjælp:
Hjælp os med at sortere affald:
Flasker og dåser skal op i kasserne i rytterstuen.
Klare plastikposer m.m. f.eks. fra spånerne skal i den særlige affaldscontainer.
Metal må ikke komme i de almindelige skraldespande. Elektronik heller ikke.
Husk altid at samle klatter op efter din hest i ridehusene og på den lille bane.

Vask hesteben med vand fra en spand og brug børste. Bruger du vandslange koster det massevis af kostbart drikkevand.

Ryd op efter dig i stalde, sadelrum, skabsrum og andre steder. Så skal vi bruge mindre gift til mus og rotter. Samtidig giver det et bedre og mere hyggeligt miljø til gavn for os alle.

Du kan læse hele vores miljøpolitik her. 

 
 
 
 
Stutsborg miljø politik

Stutsborg Rideklub og Stutsborg Rideskole har i samarbejde sat miljøet som fokuspunkt i 2014 med henblik på at opnå DRF's miljøcertificering i løbet af 2014.

 

Vi har valgt at lægge fokus på tre punkter:

- Forbrug af vand, varme og el

- Affaldssortering

- Indkøb, miljøbelastning

Allerede indførte forbedringer der giver DRF miljøpoint.

  


 

Der vil komme sensorer i alle tre ridehuse, i både rideskole og privat staldene, på toiletterne og i sadelrum.

Lyset vil så slukke når der ikke er aktivitet, de forskellige steder. Der vil også komme skumringsanlæg, så lyset ikke vil kunne tændes når der er dagslys nok.

  Vi  har opsamling af vaskevand og regnvand på gårdspladsen i tanke til vanding af baner. 

 

 Se Dansk Ride forbund hjemmeside for de specifikke krav til miljøcertificering.

 

Miljø politik  på Stutsborg Rideklub/Skole

Det er Stutsborg Rideklubs miljøpolitik, at tænke miljø ind i alt hvad klubben gør, ligesom sikkerhed for ryttere og heste.

Klubben vil derfor i samarbejde med rideskolen, medlemmerne og leverandører arbejde for at opnå

vores mål indenfor energi og resurcebesparelser, affaldssortering og indkøb.

Indenfor Energi og vand:

- Arbejde på at nedbringe vores energiforbrug gennem energiforbedringsprojekter, der sættes arbejde igang med censorer, LED lys og solceller.

- Arbejde på at alle blive mere beviste om kun at tænde for el når det er nødvendigt og huske at slukke igen

- Arbejde på at øge genbrugsvand til vanding af ridehuse og baner.

- Arbejde på at medlemmerne huske at vaske ben /hove med spand og børste.

- Ved indkøb af el-apparater skal energiforbrug indgå som en væsentlig faktor.

- Arbejde systematisk på at nedbringe energi og vandforbrug

Indenfor affaldssortering og forurening:

- Forebygge forurening ved at sikre at møddingen er i korrekt stand og at affald opbevares så det ikke forurener omgivelserne

- Forebygge forurening gennem øget affaldssortering og korrekt opbevaring/ bortskaffelse.

- Ved større arrangementer at informere nabo om evt. støj og andre gener

- At hjælpe medlemmerne med at huske at bruge de rigtige affaldscontainere.

- At gennemføre vores aktiviteter med mindst mulig forbrug, forurening og anden miljøbelastning under hensyn til teknik og økonomi

Indenfor Indkøb:

- At medtænke energi, genbrug og miljøbelastning i forhold til teknik, sikkerhed, sundhed og økonomi ved alle indkøb

- At bruge FSC mærket træ i størst mulig omfang

- At genbruge mest muligt og undgå spild

- at købe økologisk, når det er økonomisk muligt

- at købe og opbevare så få giftstoffer som overhovedet muligt

Generelt:

- At være synlig med vores miljøpolitik på hjemmeside og pjecer

- At arbejde for at medlemmerne er med til at gennemføre vores mål

- At nedsætte et miljøudvalg

- At være åbne og informative om vores miljøpræstationer

- At følge og vurderer ny viden og teknologi på området kan hjælpe os til at nå vores mål.

 

 

 

Stutsborg vil gerne være så miljø beviste som muligt.

Derfor har bestyrelsen besluttet at der fra 2014 og frem skal være særlig fokus på miljøet og vores muligheder for spare på energi og vand.

Bestyrelsen har derfor i samarbejde med Rideskolen udarbejdet en miljøpolitik og ud over de tiltag, som allerede er gjort vil der i nærmeste fremtid bliver i værksat yderlig tiltag i første omgang på el området.

Der vil bliver sat censorer op i ridehuse, stalde, sadelrum og toiletter.

Vores fokus vil være på følgende tre områder:
Forbrug af el, varme og vand
affaldssortering
indkøb og miljøbelastning
Vi bruger bl.a. pointene i DRFs miljøguide til, at måle hvor langt vi er kommet, derfor kan du også i vores miljøpolitik, se hvormange point vi har optjent. Dertil kommer så dem vi vil opnå på de planlagte projekter.

Miljøudvalget består af Peter, Ida og Dorte. Spørg os gerne og kom endnu bedre gerne med gode forslag.

Instagram@strkrideklub