NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

 

Organisationscertificering

Stutsborg Rideklub har d. 24.april 2012 opnået denne certificering og er senere recertificeret.

Følgende 10 punkter skal være opfyldt for at opnå organisationscertificering:

1. Klubben skal have en hjemmeside og en mailadresse. Hjemmesiden skal indeholde information om certificeringsordningen.

2. Klubbens vedtægter og aktivitetsplan er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

3. Klubben har udarbejdet et organisationsdiagram eller en plan over bestyrelse og udvalg, der kan findes på klubbens hjemmeside.

4. Klubben har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen samt funktions og ansvarsbeskrivelser for bestyrelse, udvalg og ansatte. Forretningsorden og ansvarsbeskrivelser er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

5. Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 møder om året med min. 14 dages varsel og med dagsorden, hvor regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt. Beslutningsreferater fra møderne er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

6. Ejerforhold omkring klubbens faciliteter og driftansvar skal fremgå tydeligt af klubbens hjemmeside og velkomstmateriale.

7. Alle nye medlemmer modtager indenfor to uger velkomstmateriale, hvoraf det fremgår at de er medlem af en klub under DRF og hvad dette indebærer. Velkomstm,aterialet indeholder også oplysninger om klubbens forsikringsforhold for medlemmerne.

8. Alle medlemmers tilmeldinger til klubbens ydelser dokumenteres gennem en tilmeldingsblanket eller en kontrakt og klubben følger op på sine debitorer gennem en fast rykkerprocedure.

9. Klubben er repræsenteret ved distriktsrådsmøder, Dansk RideForbunds repræsentantskabsmøder samt i eventuelle lokale idrætsråd/samvirker.

10. Klubben opfylder sine forpligtigelser overfor Danmarks Idræts- Forbund med rettidig indberetning af medlemstal og overfor Dansk Ride-Forbund ved opdaterede bestyrelseoplysninger.


Formålet er at sikker stabilt arbejdende bestyrelser, der også ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer opretholder klubbens vidensniveau og der igennem fastholder en viderudvikling af klubben og aktiviteterne for medlemmerne.

Instagram@strkrideklub