NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

 

 
 
Stutborgs  sikkerhedsregler
 
 Husk altid godkendt ridehjelm, når du sidder på hesten. Du må ikke sidde på en pony/hest uden ridehjelm.

 Husk altid sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

 Husk aldrig at fastgøre dig til hesten/ponyen.

 Behandle altid hesten korrekt: aldrig løb, råb i nærheden.

 Husk aldrig at rykke hesten i munden, ingen unødvendig brug af pisk og sporer.

 Tænk på hestens velfærd.

 Reglerne i nærværende folder er vedtaget for rytternes og hestenes sikkerhed.

      Ikke for at glæde os.

 

For at opnå den størst mulige sikkerhed i omgangen med hestene og rytterne imellem og for at rideskolen fremtræder pæn, ryddeligt og sikker har rideklubben sammen med rideskolen vedtaget følgende sikkerhedspolitik på 8 områder.

Sikkerhedspolitikken indeholder både krav og henstillinger.

Kravene skal altid følges og henstillingerne bør for egen sikkerhedsmæssig skyld efterleves.

Denne folder udleveres til alle medlemmer og ved indmeldelse i rideklubben.

Stalden:

Alle heste skal altid være forsvarligt bundet på staldgangen, og under opsyn (Krav) dvs. at står hesten på staldgangen skal den bære grime og være sat fast i begge sider med kæder eller trækketov. Eneste undtagelse kan være ved dyrlægeundersøgelser.

På de smalle staldgangen sættes ind i boks, når anden hest går forbi.

Staldgangen skal være ryddet og der må ikke efterlades noget. (Krav) Det betyder, at dækkener, striglespande m.m. sættes i boksen, mens du rider. Alt skrald lægges i skraldespande m.m., inden du forlader stedet. I rideskolestalden sættes striglespande ind til siden og alt, hvad hestene kan sidde fast i, lægges ved pulten mens du rider.

Åbn dørene helt, når du trækker med heste. Dette for at hverken du eller hesten bliver mast eller sidder fast.

Gør dig bekendt med hvor opslag om forholdsreglerne ved brand er.

Vær kun alene i stalden, hvis du har stor erfaring eller minimum ryttermærke 1.

Ridehus og ridebane:

Rid altid venstre mod venstre.( krav) Så ved I altid, hvor hinanden er ,og I undgår nemmere situationer, hvor hestene kommer for tæt.

Bevar fokus på/ omkring hesten. (krav) Tal ikke i mobiltlf. Det kan vente. Stop aldrig på hovslag for at snakke, brug midten eller rid væk fra banen.

Tag hensyn til dem, der modtager undervisning. Vær aldrig på banen med mindre du har en funktion. Tilskuer m.m. skal opholde sig på tilskuerpladserne

Rid aldrig fri ridning før du har bestået ryttermærke 2, eller har fået klarmelding af dine ridelærer.

Terrænridning:

Fortæl altid hvor du rider hen og ca. hvor længe (krav)Mindst en person bør vide, hvor du er. Er du væk i længere tid, så husk at give besked til en, der bliver på rideskolen til du er tilbage igen.

Tag en tlf. med (krav). Brug den kun til nødopklad.

Følges helst ad. Urolige og unge heste bør følges med rolig hest.

Vis altid hensyn til andre. Husk ikke alle er fortrolige med-heste, nogle kan være decideret bange. Møder du andre i skoven, så passér i skridt og hold til højre. Det gælder også på ridestierne. Husk at følge de almindelige færdels-regler og DRF’s anbefaling for ridning i trafik.

Trailer og transport:

Parker forsvarligt, trailer påsat bilen.

Læs hesten i rigtig rækkefølge, en hest i venstre side. Hest op, bom bag hest og bind hest.

Husk handsker og forsvarlige sko, for din egen skyld.

Placer dig rigtig, ikke bag hesten. Vær altid foran eller på siden af hesten, så den kan se hvor du er.

Hav hesten i trense ved på og af læsning. Så har du bedre kontrol over hesten også på fremmede steder.

Longering:

Longer ikke samtidig med der rides.( krav) Har du en hest , der skal longeres efter dyrlægens anvisninger, så brug tavlen i rytterstuen og skriv jer på.

Longer i trense eller kapsun. Det giver bedre kontrol.

Brug ridehjelm, handsker og forsvarligt fodtøj. Selv den

 

Syg hest kan være lig med vild hest. Vær to, når I lon-gerer, så du kan få hjælp, hvis der sker noget.

Oprydning:

 

 

Flasker/dåser skal i kasserne til genbrug. Det gælder i særlig høj grad glas.

Grebe, skovle m.m. skal på plads (krav). De kan øde-lægge et hesteben så meget ,at den aldrig kommer til at gå normalt igen.

Skrald skal i skraldespandene. En flyvende plasticpose kan skræmme en hest meget.

Tænk dig om.

Alment:

 

 

Bær altid godkendt ridehjelm. ( krav). Det gælder også, hvis du bare skridter.

Vis altid hensyn.

Husk godkendt sikkerhedsvest ved springning, krav for alle under 18 år. Tag også gerne vesten på i terrænet.

Vi anbefaler at voksne også bruge vest ved springning.

Husk biler og heste er en dårlig blanding. Rid derfor ikke på p-pladser og tag ekstra hensyn, hvis du rider på vej. Husk de almindelige færdselsregler gælder også for dig.

Tag altid individuelle hensyn, vi kender selv både hest og rytter bedst. Lyt til hvad der bliver sagt og tag dine egne forhåndsregler.

Spil aldrig bedrevidende, spørg hellere en gang for meget. De ansatte og folk med mere erfaring, vil altid gerne hjælpe dig. Har de ikke selv svaret på spørgsmålet, så ved de hvem der har.

Husk Bind aldrig trætov eller lignende om dig selv, hverken om hånd eller liv, hvis hesten er fastgjort til dette.

Hav altid korrektt fodtøj på.

Mobning tolereres ikke (krav).

FOLD:

 

 

Hav hesten i grime og trækketov. Hav bedst mulig styr på hesten. Træk altid kun en hest ad gangen.

Lukkes flere heste ud samtidig, så slip først når alle er klar. Hestenes hoveder skal vende mod hegnet.

Husk ordentligt fodtøj. Det er dine tæer, og en brækket fod kan forhindres i mange tilfælde.

Luk først din hest løs, når der er fri bane på folden og vær gerne to sammen, når I henter hesten. Husk gå aldrig ind midt i flokken, når du skal hente din hest.

Har du ikke ryttermærke 3 eller viden svarende dertil så bed om hjælp når du skal have hest på /ind fra fold.

Gode råd til

Opsadling i rideskolen:

 

 

Snak med hesten, så den ved du er der.

Bind hesten fast i trækketov og grime.

Stå på siden af hesten, når du renser hove, aldrig bag den.

Læg sadlen på før trense.

Gå aldrig fra en opsadlet hest, er du nød ttil at forlade den, så få en anden til at holde øje med den.

Du kan altid få hjælp i stalden .

Tag ekstra hensyn til de små, og hjælp dem gerne med deres spørgsmål.

Stig altid op på midten af ridehuset husk at sikre dig ,at hestene står i samme retning

Ved uheld,:

Stans ulykken, hvis du kan.

Giv livgivende førstehjælp

Tilkald den nødvendige hjælp, respekter deres viden og giv plads.

Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

De fastansatte har førstehjælpskursus. Første-hjælpsudstyr og hjertestarter findes i rytterstuen.

Der er opslag med telefonnr på opslagstavlen.

www.stutsborg.dk.

rideskole@stutsborg.dk; formand@stutsborg.dk

Tlf.:48188181


Instagram@strkrideklub