NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.


Bestyrelsesformand
Dorte Paludan
Præsentation
Repræsentant i DRF distrikt 2 Dorte Paludan

Kontakt til DRF og kommune m. fl. Dorte Paludan
Formandens opgaver:
Tidsforbrug ca. 10-15 timer om ugen, medlemskontakt, kurser, arrangementer, forhandlinger, certificeringer, dagsordner, spørgeskemaer, holde sig ajour med DIF, Rideforbund, arbejde med fremtidens tilbud og tilpasse os tiden, økonomi, tilbud, mails, ideudvikle, ajourføre hjemmesiden på klubbens del. indstillinger til priser og fondsansøgninger
 
Kontakter ud af klubben:
Tidsforbrug ca. 2-3 timer pr. uge DRF, distrikt 2, AIU, Allerød Kommune, andre klubber m.m.
Varetage Stutsborg interesser, synliggøre klubben, forhandle tilskud, presse, styrke kontakter
 
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Tina Veilis
Præsentation

Kassererens opgaver:

Tina administrere Klubmodul og har medlemskontakten omkring dette. Hun forestår derudover alt vedrørende klubbens regnskab og budget.

Tina bruger en del timer om ugen på dette 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Hanne Hougård Nielsen
Præsentation

Aktivitets og breddeudvalg:

Hanne er særlig ansvarlig for rideskolen og klubbens aktiviteter for denne målgruppe.

Herunder elevcup, ryttermærker, kæphest og andre aktiviteter.

Hanne er Stutsborgs repræsentant i AIU

Hjælper formanden og deltager i videst mulig omfang i møder udenfor Stutsborg.

Leder møder m.m. i formandens fravær 
 


Se hele beskrivelsen
sekretær
Julie Kjems Nørregaard
Præsentation

Sekretær

Klubbens sekretær:

Tager referater ved møder og rundsender disse.

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Natasha Mørck
Præsentation

Natasha er formand for sponsorudvalget

Natasha bruger en del tid op til stævner.

Natasha bruger også tid på at finde sponsor til championatet samt sponsor til skilte i ridehallen.

Se hele beskrivelsen
Julie Girsel
Præsentation

Julie er formand for juniorudvalget og med i stævneudvalget

Julie er tovholder på projektet om Antibulli ridning og information til underviserne.

Se hele beskrivelsen
Amalie Goth
Præsentation

Formand for juniorudvalget

Se hele beskrivelsen
suppleant
Anne Collatz
Præsentation

Supplerende kasserer. 

Se hele beskrivelsen
Ida Marie Veilis
Præsentation

Ida er med i stævneudvalget og juniorudvalget.

Se hele beskrivelsen
ejer af stutsborg ridecenter
Marie Kirk Andersen
Præsentation
Marie og Peter deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, som ejere af Stutsborg Rideskole
Se hele beskrivelsen
rideskolerepræsentant
Karina Simonsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen

Instagram@strkrideklub