NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

stævneudvalg,
Tina Veilis
Beskrivelse


 Tina deltager i stævneudvalget og har ansvar for regnskab og hjælper med det it mæssige og meget andet

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Julie Ehlers
Beskrivelse

Stævneudvalget
Retningsliner for stævneudvalget.
Udvalget forestår planlægningen og afholdelse af klubbens klub- og distriktsstævner og har ansvaret for klubbens championatsliste.
Den 1. oktober sender udvalget et forslag til bestyrelsen til det kommende års stævner, som så i samarbejde med udvalget fastlægger det kommende års stævneantal og -niveau samt ca. terminer.
Udvalget skal sikkre sig, at der til stævnerne er det nødvendige personale tilstede, både eksterne (dommere, banebyggere m.m.) og interne (banepersonale, skrivere m.m.), således at stævnerne kan afvikles på en ordentlig og forsvarlig måde i forhold til ryttere, heste og tilskuere.
Udvalget skal sikre sig, at der er rosetter og præmie nok til afvikling af stævnerne. Hvad angår præmier sker dette i samarbejde med sponsorudvalget.
Udvalget udarbejder propositioner i god tid inden stævnet, sørger for godkendelser m.m.
Udvalget modtager anmeldelser og sørger for startlister, starttider og andre nødvendige oplysninger, der sikrer en god afvikling af stævnet.
Efter stævnet aflægger udvalget regnskab til kassereren. Regnskabet skal være fyldstegørende og der skal være underskrifter på alle udbetalinger. Er der ikke betalt start gebyr vil ekvipagen ikke kunne komme til start. Udvalget kan i samarbejde med sponsorudvalget lade boder/sponsorer være repræsenteret ved stævnerne.
Udvalget har ansvaret for klubbens championatliste, pointsystem, offentliggørelse af listen, og skal i samarbejde med sponsorudvalget sørge for præmier(gaver) til vinderne.
Udvalget har ansvar for kåringen af de årlige klubmestere i forbindelse med afviklingen af klubmesterskabsklasser på et sensommerstævne.
Udvalget består af en formand og en repræsentant for bestyrelsen samt tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt og kan, hvis det finder det nødvendigt, inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.

I stævne udvalget sidder også Lærke Sonnenborg, Rebecca T, Sofhie P, Ida V og Tina Veilis

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Sponsorudvalg
Christina Lindberg Larsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
it udvalg
Dorte Paludan
Beskrivelse
 Handicapudvalget
Retningsliner for handicapudvalget.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at det nødvendige udstyr til stede og adgangsforholdene er i orden, sådan at der kan afvikles handicapridning på Stutsborg. Dette sker i samarbejde med rideskolen.
Det er udvalgets opgave at afholde arrangementer, f.eks. stævner for handicaprytterne.
Det tilstræbes alt efter gruppens sammensætning, at der afholdes et stævne om året.
Udvalget kan henstille til stævneudvalget, at der på et af klubstævnerne afvikles en handicapklasse. I så fald står udvalget for den praktiske afvikling af denne klasse, mens stævneudvalget står for yderligere personale.
Udvalget står for, i samarbejde med rideskolen, at udarbejde informationsmateriale om handicapridning.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, og mindst 1 medlem, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Ida Clausen
Beskrivelse
 Informationsudvalget
Retningsliner for informationsudvalget.
Det er udvalgets opgave at vedligeholde, opdatere og udvikle klubbens hjemmeside.
Det er udvalgets opgave at udgive et nyhedsbrev, der findes både elektronisk og trykt.
Det er udvalgets opgave at formidle klubbens virke både til medlemmerne og til omverdenen.
Det er udvalgets opgave i samarbejde med de øvrige udvalg, bestyrelsen og rideskolen at udarbejde informationsmateriale om Stutsborg og Stutsborgs tilbud.
Det er udvalgets opgave at sikre sig, at der informeres så hurtigt som muligt om de aktiviteter, der har fundet sted – og som er på vej.
Udvalget skal indsende ansøgning til bestyrelsen med et budget, hvis det vil udgive nye pjecer, foldere, opdatere hjemmeside eller foretage sig andet, dersom disse initiativer koster klubben penge.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen og derudover mindst 2 medlemmer, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger. 
Se hele beskrivelsen
Vis hold
handicapudvalg
Dorte Paludan
Beskrivelse
 Handicapudvalget
Retningsliner for handicapudvalget.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at det nødvendige udstyr til stede og adgangsforholdene er i orden, sådan at der kan afvikles handicapridning på Stutsborg. Dette sker i samarbejde med rideskolen.
Det er udvalgets opgave at afholde arrangementer, f.eks. stævner for handicaprytterne.
Det tilstræbes alt efter gruppens sammensætning, at der afholdes et stævne om året.
Udvalget kan henstille til stævneudvalget, at der på et af klubstævnerne afvikles en handicapklasse. I så fald står udvalget for den praktiske afvikling af denne klasse, mens stævneudvalget står for yderligere personale.
Udvalget står for, i samarbejde med rideskolen, at udarbejde informationsmateriale om handicapridning.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, og mindst 1 medlem, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.
Se hele beskrivelsen
Vis hold
miljøudvalg
Dorte Paludan
Beskrivelse
 Handicapudvalget
Retningsliner for handicapudvalget.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at det nødvendige udstyr til stede og adgangsforholdene er i orden, sådan at der kan afvikles handicapridning på Stutsborg. Dette sker i samarbejde med rideskolen.
Det er udvalgets opgave at afholde arrangementer, f.eks. stævner for handicaprytterne.
Det tilstræbes alt efter gruppens sammensætning, at der afholdes et stævne om året.
Udvalget kan henstille til stævneudvalget, at der på et af klubstævnerne afvikles en handicapklasse. I så fald står udvalget for den praktiske afvikling af denne klasse, mens stævneudvalget står for yderligere personale.
Udvalget står for, i samarbejde med rideskolen, at udarbejde informationsmateriale om handicapridning.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, og mindst 1 medlem, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Juniorudvalg
Bjørk Breidahl
Beskrivelse
Bjørk er suppleant til bestyrelsen og deltager i møderne.
Se hele beskrivelsen
Vis hold

Instagram@strkrideklub