NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

stævneudvalg,
Julie Ehlers
Beskrivelse

Julie er formand for stævneudvalget og står for alt vedrørende vores stævner. 

Stævne- sponsor og Materiale Udvalget

Opgaver:

Arrangere og afvikle vores stævner. Lave propositioner, booke dommere, banebygger og skaffe det nødvendig frivillige hjælp til klargøring, afvikling og oprydning efter stævnerne. Afvikle Klubmesterskaber og championater

 Skaffe sponsorgaver til stævnerne, pleje af sponsorer, skaffe sponsorer til vores skilte og finde nye sponsorer, Skaffe flest mulige sponsorer til championaterne og klubmesterskaberne og rideskolemester.

Vedligeholdelse af klubbens materiale dressur hegn og spring).   Ved behov lave fælles arbejdsdag hvor springene males.

Medlemmer:

Julie Ehlers, Tina Veilis, Ida Veilis, Natasha Mørck, Jesper Drewes og Peter Kirk.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Tina Veilis
Beskrivelse


Tina deltager i stævneudvalget.


Stævneudvalg

Opgaver:

Arrangere og afvikle vores stævner.

Lave propositioner, afvikling og oprydning efter stævnerne.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Julie Girsel
Beskrivelse

Julie er formand for juniorudvalget og med i stævneudvalget

Julie er tovholder i projektet om Antibulli ridning og information til underviserne.


Juniorudvalget

Opgaver:

Kontakt til og formidling af ønsker til aktiviteter  til bestyrelsen.

Lave kurser og andre aktiviteter til juniorerne bl.a. opsadlingskurser,

Aktiviteter på de sociale medier : livet på Stutsborg.

Partshygge m.m.

Medlemmer:

Julie Girsel og Amalie Goth, begge bestyrelsesmedlemmer, Ida Veilis samt løbende skiftende juniorer, udvalget er selvsupplerende.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Ida Marie Veilis
Beskrivelse

Ida er med i stævneudvalget og juniorudvalget.


Juniorudvalget

Opgaver:

Kontakt til og formidling af ønsker til aktiviteter  til bestyrelsen.

Lave kurser og andre aktiviteter til juniorerne bl.a. opsadlingskurser,

Aktiviteter på de sociale medier : livet på Stutsborg.

Partshygge m.m.

Medlemmer:

Julie Girsel og Amalie Goth, begge bestyrelsesmedlemmer, Ida Veilis samt løbende skiftende juniorer, udvalget er selvsupplerende.


Stævne- sponsor og Materiale Udvalget

Opgaver:

Arrangere og afvikle vores stævner. Lave propositioner, booke dommere, banebygger og skaffe det nødvendig frivillige hjælp til klargøring, afvikling og oprydning efter stævnerne. Afvikle Klubmesterskaber og championater

 Skaffe sponsorgaver til stævnerne, pleje af sponsorer, skaffe sponsorer til vores skilte og finde nye sponsorer, Skaffe flest mulige sponsorer til championaterne og klubmesterskaberne og rideskolemester.

Vedligeholdelse af klubbens materiale dressur hegn og spring).   Ved behov lave fælles arbejdsdag hvor springene males.

Medlemmer:

Julie Ehlers, Tina Veilis, Ida Veilis, Natasha Mørck, Jesper Drewes og Peter Kirk.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
it udvalg
Dorte Paludan
Beskrivelse
Handicapudvalget
Retningsliner for handicapudvalget.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at det nødvendige udstyr til stede og adgangsforholdene er i orden, sådan at der kan afvikles handicapridning på Stutsborg. Dette sker i samarbejde med rideskolen.
Det er udvalgets opgave at afholde arrangementer, f.eks. stævner for handicaprytterne.
Det tilstræbes alt efter gruppens sammensætning, at der afholdes et stævne om året.
Udvalget kan henstille til stævneudvalget, at der på et af klubstævnerne afvikles en handicapklasse. I så fald står udvalget for den praktiske afvikling af denne klasse, mens stævneudvalget står for yderligere personale.
Udvalget står for, i samarbejde med rideskolen, at udarbejde informationsmateriale om handicapridning.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, og mindst 1 medlem, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.


Rideskole, Aktivitets, para- og certificerings udvalget

Opgaver: 

Aktiviteter for medlemmerne, sikre varieret ridning i rideskolen og for pararytterne.

Afvikling af ryttermærker, evt. deltagelse i elevskolecup og kæphesteridning.

Deltagelse i f.eks. Aktiv Allerød og andre reklamefremstød for ridning og Stutsborg.

I samarbejde med underviserne sikre at pararytterne inkluderes i foreningslivet på Stutsborg.

Samarbejde med rideskolen om de opgaver der er beskrevet i kontrakten.

Kontakt til og samarbejde med Juniorudvalget. 

Medlemmer: Dorte Paludan og Hanne Hougaard  

Vi vil gerne være flere, så ønsker du at være med kontakt os endelig.


IT og bæredygtighed. 

Opgaver:

At arbejde for i samarbejde med Rideskolen at så mange aktiviteter som muligt er så bæredygtige som muligt, at der spares på energi og vand, at flest mulige indkøb er økologiske og der undgås flest mulige kemikalier.

At der affaldsorteres mest muligt.

At vi bruger IT der minimerer opgaverne for blandt andet kassereren mest muligt, at vi bruger de sociale medier med omtanke og respekt for de enkelte mennesker.

At vi har en funktionel og betjeningsvenlig hjemmeside. 

Medlemmer Hanne Hougaard, Peter Kirk og Dorte Paludan

Se hele beskrivelsen
Vis hold
handicapudvalg
Dorte Paludan
Beskrivelse
Handicapudvalget
Retningsliner for handicapudvalget.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at det nødvendige udstyr til stede og adgangsforholdene er i orden, sådan at der kan afvikles handicapridning på Stutsborg. Dette sker i samarbejde med rideskolen.
Det er udvalgets opgave at afholde arrangementer, f.eks. stævner for handicaprytterne.
Det tilstræbes alt efter gruppens sammensætning, at der afholdes et stævne om året.
Udvalget kan henstille til stævneudvalget, at der på et af klubstævnerne afvikles en handicapklasse. I så fald står udvalget for den praktiske afvikling af denne klasse, mens stævneudvalget står for yderligere personale.
Udvalget står for, i samarbejde med rideskolen, at udarbejde informationsmateriale om handicapridning.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, og mindst 1 medlem, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.


Rideskole, Aktivitets, para- og certificerings udvalget

Opgaver: 

Aktiviteter for medlemmerne, sikre varieret ridning i rideskolen og for pararytterne.

Afvikling af ryttermærker, evt. deltagelse i elevskolecup og kæphesteridning.

Deltagelse i f.eks. Aktiv Allerød og andre reklamefremstød for ridning og Stutsborg.

I samarbejde med underviserne sikre at pararytterne inkluderes i foreningslivet på Stutsborg.

Samarbejde med rideskolen om de opgaver der er beskrevet i kontrakten.

Kontakt til og samarbejde med Juniorudvalget. 

Medlemmer: Dorte Paludan og Hanne Hougaard  

Vi vil gerne være flere, så ønsker du at være med kontakt os endelig.


IT og bæredygtighed. 

Opgaver:

At arbejde for i samarbejde med Rideskolen at så mange aktiviteter som muligt er så bæredygtige som muligt, at der spares på energi og vand, at flest mulige indkøb er økologiske og der undgås flest mulige kemikalier.

At der affaldsorteres mest muligt.

At vi bruger IT der minimerer opgaverne for blandt andet kassereren mest muligt, at vi bruger de sociale medier med omtanke og respekt for de enkelte mennesker.

At vi har en funktionel og betjeningsvenlig hjemmeside. 

Medlemmer Hanne Hougaard, Peter Kirk og Dorte Paludan

Se hele beskrivelsen
Vis hold
miljøudvalg
Dorte Paludan
Beskrivelse
Handicapudvalget
Retningsliner for handicapudvalget.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at det nødvendige udstyr til stede og adgangsforholdene er i orden, sådan at der kan afvikles handicapridning på Stutsborg. Dette sker i samarbejde med rideskolen.
Det er udvalgets opgave at afholde arrangementer, f.eks. stævner for handicaprytterne.
Det tilstræbes alt efter gruppens sammensætning, at der afholdes et stævne om året.
Udvalget kan henstille til stævneudvalget, at der på et af klubstævnerne afvikles en handicapklasse. I så fald står udvalget for den praktiske afvikling af denne klasse, mens stævneudvalget står for yderligere personale.
Udvalget står for, i samarbejde med rideskolen, at udarbejde informationsmateriale om handicapridning.
Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, og mindst 1 medlem, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.


Rideskole, Aktivitets, para- og certificerings udvalget

Opgaver: 

Aktiviteter for medlemmerne, sikre varieret ridning i rideskolen og for pararytterne.

Afvikling af ryttermærker, evt. deltagelse i elevskolecup og kæphesteridning.

Deltagelse i f.eks. Aktiv Allerød og andre reklamefremstød for ridning og Stutsborg.

I samarbejde med underviserne sikre at pararytterne inkluderes i foreningslivet på Stutsborg.

Samarbejde med rideskolen om de opgaver der er beskrevet i kontrakten.

Kontakt til og samarbejde med Juniorudvalget. 

Medlemmer: Dorte Paludan og Hanne Hougaard  

Vi vil gerne være flere, så ønsker du at være med kontakt os endelig.


IT og bæredygtighed. 

Opgaver:

At arbejde for i samarbejde med Rideskolen at så mange aktiviteter som muligt er så bæredygtige som muligt, at der spares på energi og vand, at flest mulige indkøb er økologiske og der undgås flest mulige kemikalier.

At der affaldsorteres mest muligt.

At vi bruger IT der minimerer opgaverne for blandt andet kassereren mest muligt, at vi bruger de sociale medier med omtanke og respekt for de enkelte mennesker.

At vi har en funktionel og betjeningsvenlig hjemmeside. 

Medlemmer Hanne Hougaard, Peter Kirk og Dorte Paludan

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Juniorudvalg
Julie Girsel
Beskrivelse

Julie er formand for juniorudvalget og med i stævneudvalget

Julie er tovholder i projektet om Antibulli ridning og information til underviserne.


Juniorudvalget

Opgaver:

Kontakt til og formidling af ønsker til aktiviteter  til bestyrelsen.

Lave kurser og andre aktiviteter til juniorerne bl.a. opsadlingskurser,

Aktiviteter på de sociale medier : livet på Stutsborg.

Partshygge m.m.

Medlemmer:

Julie Girsel og Amalie Goth, begge bestyrelsesmedlemmer, Ida Veilis samt løbende skiftende juniorer, udvalget er selvsupplerende.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Amalie Goth
Beskrivelse

Amalie er formand for juniorudvalget.


Juniorudvalget 

Opgaver:

Kontakt til og formidling af ønsker til aktiviteter  til bestyrelsen.

Lave kurser og andre aktiviteter til juniorerne bl.a. opsadlingskurser,

Aktiviteter på de sociale medier : livet på Stutsborg.

Partshygge m.m.

Medlemmer:

Julie Girsel og Amalie Goth, begge bestyrelsesmedlemmer, Ida Veilis samt løbende skiftende juniorer, udvalget er selvsupplerende.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Ida Marie Veilis
Beskrivelse

Ida er med i stævneudvalget og juniorudvalget.


Juniorudvalget

Opgaver:

Kontakt til og formidling af ønsker til aktiviteter  til bestyrelsen.

Lave kurser og andre aktiviteter til juniorerne bl.a. opsadlingskurser,

Aktiviteter på de sociale medier : livet på Stutsborg.

Partshygge m.m.

Medlemmer:

Julie Girsel og Amalie Goth, begge bestyrelsesmedlemmer, Ida Veilis samt løbende skiftende juniorer, udvalget er selvsupplerende.


Stævne- sponsor og Materiale Udvalget

Opgaver:

Arrangere og afvikle vores stævner. Lave propositioner, booke dommere, banebygger og skaffe det nødvendig frivillige hjælp til klargøring, afvikling og oprydning efter stævnerne. Afvikle Klubmesterskaber og championater

 Skaffe sponsorgaver til stævnerne, pleje af sponsorer, skaffe sponsorer til vores skilte og finde nye sponsorer, Skaffe flest mulige sponsorer til championaterne og klubmesterskaberne og rideskolemester.

Vedligeholdelse af klubbens materiale dressur hegn og spring).   Ved behov lave fælles arbejdsdag hvor springene males.

Medlemmer:

Julie Ehlers, Tina Veilis, Ida Veilis, Natasha Mørck, Jesper Drewes og Peter Kirk.

Se hele beskrivelsen
Vis hold

Instagram@strkrideklub