NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.


Bestyrelsesformand
Dorte Paludan
Præsentation
Repræsentant i DRF distrikt 2 Dorte Paludan
Repræsentant i AIU Dorte Paludan

Kontakt til DRF og kommune m. fl. Dorte Paludan
Formandens opgaver:
Tidsforbrug ca. 10-15 timer om ugen, medlemskontakt, kurser, arrangementer, forhandlinger, certificeringer, dagsordner, spørgeskemaer, holde sig ajour med DIF, Rideforbund, arbejde med fremtidens tilbud og tilpasse os tiden, økonomi, tilbud, mails, ideudvikle, ajourføre hjemmesiden på klubbens del. indstillinger til priser og fondsansøgninger
 
Kontakter ud af klubben:
Tidsforbrug ca. 2-3 timer pr. uge DRF, distrikt 2, AIU, Allerød Kommune, andre klubber m.m.
Varetage Stutsborg interesser, synliggøre klubben, forhandle tilskud, presse, styrke kontakter
 
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Tina Veilis
Præsentation

Kassererens opgaver:

Tina administrere Klubmodul og har medlemskontakten omkring dette. Hun forestår derudover alt vedrørende klubbens regnskab og budget.

Tina bruger en del timer om ugen på dette 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Hanne Hougård Nielsen
Præsentation

Aktivitets og breddeudvalg:

Hanne er særlig ansvarlig for rideskolen og klubbens aktiviteter for denne målgruppe.

Herunder elevcup, ryttermærker, opsadlingskurser og andre aktiviteter.
 
Se hele beskrivelsen
sekretær
Julie Kjems Nørregaard
Præsentation

It udvalget

Julie er ansvar for at der kommer nyheder m.m. fra bestyrelsen på hjemmesiden og ud til relevante medlemsgrupper.

Medvirker til evt. udarbejdelse af nyhedsbreve 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Julie Ehlers
Præsentation
Stævneudvalget
Retningsliner for stævneudvalget.
Udvalget forestår planlægningen og afholdelse af klubbens klub- og distriktsstævner og har ansvaret for klubbens championatsliste.
Den 1. oktober sender udvalget et forslag til bestyrelsen til det kommende års stævner, som så i samarbejde med udvalget fastlægger det kommende års stævneantal og -niveau samt ca. terminer.
Udvalget skal sikkre sig, at der til stævnerne er det nødvendige personale tilstede, både eksterne (dommere, banebyggere m.m.) og interne (banepersonale, skrivere m.m.), således at stævnerne kan afvikles på en ordentlig og forsvarlig måde i forhold til ryttere, heste og tilskuere.
Udvalget skal sikre sig, at der er rosetter og præmie nok til afvikling af stævnerne. Hvad angår præmier sker dette i samarbejde med sponsorudvalget.
Udvalget udarbejder propositioner i god tid inden stævnet, sørger for godkendelser m.m.
Udvalget modtager anmeldelser og sørger for startlister, starttider og andre nødvendige oplysninger, der sikrer en god afvikling af stævnet.
Efter stævnet aflægger udvalget regnskab til kassereren. Regnskabet skal være fyldstegørende og der skal være underskrifter på alle udbetalinger. Er der ikke betalt start gebyr vil ekvipagen ikke kunne komme til start. Udvalget kan i samarbejde med sponsorudvalget lade boder/sponsorer være repræsenteret ved stævnerne.
Udvalget har ansvaret for klubbens championatliste, pointsystem, offentliggørelse af listen, og skal i samarbejde med sponsorudvalget sørge for præmier(gaver) til vinderne.
Udvalget har ansvar for kåringen af de årlige klubmestere i forbindelse med afviklingen af klubmesterskabsklasser på et sensommerstævne.
Udvalget består af en formand og en repræsentant for bestyrelsen samt tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. (Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme)
Udvalget arbejder selvstændigt og kan, hvis det finder det nødvendigt, inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.

I stævne udvalget sidder også Ida Marie Veilis og Tina Veilis

Se hele beskrivelsen
Natasha Mørck
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Julie Girsel
Præsentation
Se hele beskrivelsen
ejer af stutsborg ridecenter
Marie Kirk Andersen
Præsentation
Marie og Peter deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, som ejere af Stutsborg Rideskole
Se hele beskrivelsen
rideskolerepræsentant
Karina Simonsen
Præsentation


Se hele beskrivelsen

Instagram@strkrideklub