NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.


Bestyrelsesformand
Dorte Paludan
Præsentation
Repræsentant i DRF distrikt 2 Dorte Paludan
Repræsentant i AIU Dorte Paludan

Kontakt til DRF og kommune m. fl. Dorte Paludan
Formandens opgaver:
Tidsforbrug ca. 10-15 timer om ugen, medlemskontakt, kurser, arrangementer, forhandlinger, certificeringer, dagsordner, spørgeskemaer, holde sig ajour med DIF, Rideforbund, arbejde med fremtidens tilbud og tilpasse os tiden, økonomi, tilbud, mails, ideudvikle, ajourføre hjemmesiden på klubbens del. indstillinger til priser og fondsansøgninger
 
Kontakter ud af klubben:
Tidsforbrug ca. 2-3 timer pr. uge DRF, distrikt 2, AIU, Allerød Kommune, andre klubber m.m.
Varetage Stutsborg interesser, synliggøre klubben, forhandle tilskud, presse, styrke kontakter
 
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Tina Veilis
Præsentation

Kassererens opgaver:

Tina administer Klubmodul og har medlemskontakten omkring dette. Hun forestår derudover alt vedrørende klubbens regnskab og budget.

Tina bruger en del timer om ugen på dette 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Hanne Hougård Nielsen
Præsentation

 Aktivitets og breddeudvalg:

Hanne er særlig ansvarlig for rideskolen og klubbens aktiviteter for denne målgruppe.

Herunder elevcup, ryttermærker, opsadlingskurser og andre aktiviteter.
 
Koordinere med Line som står for aktiviteter til dem der har hest opstaldet og Bjørk for juniorudvalget,.
Se hele beskrivelsen
sekretær
Julie Kjems Nørregaard
Præsentation

It udvalget

Julie er ansvar for at der kommer nyheder m.m. fra bestyrelsen på hjemmesiden og ud til relevante medlemsgrupper.

Medvirker til evt. udarbejdelse af nyhedsbreve 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Ida Clausen
Præsentation
Ida bestyrer vores facebookside og er ansvarlig for at klubben kan stå inde for indholdet.
Så kontakt hende, hvis du har en god historie.
Se hele beskrivelsen
Line Post
Præsentation

Aktivitets og breddeudvalget

Line er ansvarlig for de aktiviteter klubben laver for de privat opstaldet. Ikke stævner

Det være sig foredrag, sociale arrangementer, breddeaktiviteter m.m
Line koordinere med Hanne omkring rideskole, fællesarrangementer  og med Bjørk om juniorudvalget planer
Se hele beskrivelsen
Julie Ehlers
Præsentation
Julie står for alt vedrørende vores stævner.
Se hele beskrivelsen
suppleant
Bjørk Breidahl
Præsentation

Juniorudvalget:

Bjørk er bindeled mellem juniorudvalget og bestyrelsen.

Juniorudvalget arrangere aktiviteter for og med de unge medlemmer og kommer med input til bestyrelsen. 
Se hele beskrivelsen
Christina Lindberg Larsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
ejer af stutsborg ridecenter
Marie Kirk Andersen
Præsentation
Marie og Peter deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, som ejere af Stutsborg Rideskole
Se hele beskrivelsen
rideskolerepræsentant
Karina Simonsen
Præsentation


Se hele beskrivelsen

Instagram@strkrideklub