NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

 

Visioner for Stutsborg Ridecenter

 

- At skabe de bedst mulige rammer for heste, ryttere og gæster på et af Danmarks tryggeste, miljørigtige og velholdte ridecentre.

- Under samme tag at rumme mange forskellige måder, at dyrke ridesport på og give plads til alle.

Vedblive med at være certificeret i DRF og repræsentere bredden.

Derfor arbejdes der ud fra følgende delmål:

- At der skabes gode heste/ ryttere relationer

- At bibringe rytterne en forståelse for heste velfærd og hvad det vil sige at behandle hesten med respekt.

- at udvikle og styrke rytternes ridefærdigheder  gennem samarbejde med hesten og etablering af en forståelse af hinandens signaler

Omkring det sociale miljø

- At skabe og bevare en god tone, at sikre plads til alle og at alle hilser på alle.

- At gøre det til en naturlig ting at man hjælper hinanden.

Omkring sikkerhed og miljø

- At fastholde den certificerede fokus på sikkerhed, miljø og samarbejde

omkring bestyrelsen

- At bestyrelsen  og rideskolen i samarbejde bakker aktivt op om truffet beslutninger, og at den i sin daglige virksomhed bidrager positivt til at styrke klubbens ånd, sammenhold og frivilligheden.

- at bestyrelse samtidig er synlig og let tilgængelig, også på de sociale medier

- at bestyrelsen bestræber sig på at tænke fremadrettet og aktivt at spille sammen med ejere, DRF, kommunen og andre partnere.

 

 

 

 

 

 

Årshjul

1. kvartal  januar, februar og marts

Et foredrag eller kursus

fejring af championats vinderne ( januar)

Ryttermærker ved behov

Generalforsamling i Strk ( januar eller februar )

Bestyrelsesmøde 2 stk

Årsmøde i DRF distrikt 2

 

2. Kvartal april, maj juni

udendørsstævne som regel maj

Et foredrag eller kursus

Ryttermærker ved behov

opsadlingskursus

Bestyrelsesmøde

Ridelejremøder

Arbejdsdag, typisk maling af spring m.m. Inden stævnet

DRF repræsentantskabsmøde i April

AIU repræsentantskabsmøde i Maj

 

3. kvartal Juli, august og september

Ridelejre

bestyrelsesmøde

Et kursus eller foredrag

Udendørs Stævne september kåring af klubmestere

Aktiv fritid i august og Lynge byfest ( ponytræk)

Opsadlingskursus

Ryttermærker ved behov

Arbejdsdag, f.eks maling af bokse

 

4.kvartal oktober, november og december

 

Deltage i DRF elevskolecup

Et foredrag eller kursus

Ryttermærker efter behov

Bestyrelsesmøde

Kåring af årets rideskolemester ved et arrangement for parterne

Div. Julearrangementer

Hvert andet år kontraktforhandlinger

 

Hele året

Husk at bruge de sociale medier og pressen, når muligheden byder sig

Stille klubhold, når det er muligt til de forskellige turneringer og cups

Hele tiden at have fokus på frivilligheden

Der kan foregå andre aktiviteter bl.a . fra juniorudvalget så se på vores kalender.

 

 

 

 

 

 

kurser om træning af rytteren herunder udstrækning

klub eller E stævner 2-3 om året pr. disciplin Spring/dressur

ryttermærker fordelt efter behov

andre kurser eller foredrag

breddeaktiviter, herunder opsadlingskurser

støtte ridelejrerideskolestævne?

brug af alle slags medier

opmærksomhed på frivilligheden

Aktiv fritid i august

ture ud af huset

generalforsamling i februar

bestyrelsesmøder 4- 6 om året

arbejdsdag x2

DRF rep møde i april

distrikt 2 generalforsamling i  februar samt deres øvrige møder

julearrangementer, klubmesterskab, championat og rideskolemester

kontraktforhandlinger, hvert andet år

stille klubhold til turneringer, herunder elevskolecup

 

 

 

Instagram@strkrideklub